🌷
Med Lars Kynde

Lars Kynde er instrumentbygger, og vi har arbejdet sammen på flere forskellige projekter. Vi ville gerne bruge noget tid på at udforske fløjter og orgelpiber lidt mere.

Jeg har i løbet af 2021 kommet godt i gang med 3D-print, og det giver nogle meget spændende muligheder for at skabe unikke og eksperimenterende mundstykker til både fløjter og orgelpiber.

Vi tog udgangspunkt i kendte rørtyper - Elektrikerrør og afløbsrør, da det gør det let at eksperimentere med forskellige længder og udformninger.

Jeg fandt på at tegne et stort fløjte/orgelpibe mundstykke som jeg kunne 3D-printe, hvor man kunne ændre på udformningen og udforske fx hvordan labellum (bladet)s placering ændrer på tone og lyd.

Det var et relativt kort forløb på en måned, men godt og eksperimenterende.

Det kom mange flere gode nye ideer ud af det, som det vil være oplagt at udforske videre sammen med Lars en anden gang.