Mens Dansk Arkitektur Center lå på Nordatlantens Brygge, stod jeg for en event, som viste hvad kajen også kunne bruges til. Der var bålfade langs havnen og jeg spillede hyggeguitar sammen med min kære bror, Troels.